Brussels Donut

BrusselsDonut past de theorie van de Donut toe op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als doelstelling om een – op Brussel afgestemd – kader te ontwikkelen waarmee we samen toekomstige beslissingsvorming kunnen oriënteren richting een sociale en ecologische transitie, richting een duurzame samenleving.

verschillende niveaus

We zijn ervan overtuigd dat een transitie naar een Donut-economie systemisch moet zijn: ze moet plaatsvinden op elk actieniveau en met alle betrokken actoren. Daarom experimenteert het project BrusselsDonut op verschillende niveaus met het toe-en aanpassen van het Donut-model in Brussel:

MACRO

Het donut portret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

MÉSO

Analyse van strategieën en actieplannen

MICRO

Lokale spelers ondernemen actie

NANO

Analyse van objecten uit het dagelijkse leven

Waarom een Donut in Brussel ?