Brussels Donut

BrusselsDonut past de theorie van de Donut toe op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als doelstelling om een – op Brussel afgestemd – kader te ontwikkelen waarmee we samen toekomstige beslissingsvorming kunnen oriënteren richting een sociale en ecologische transitie, richting een duurzame samenleving.

Verschillende niveaus

We zijn ervan overtuigd dat een transitie naar een Donut-economie systemisch moet zijn: ze moet plaatsvinden op elk actieniveau en met alle betrokken actoren. Daarom experimenteert het project BrusselsDonut op verschillende niveaus met het toe-en aanpassen van het Donut-model in Brussel:

MACRO

Het donut portret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

MÉSO

Analyse van strategieën en actieplannen

MICRO

Lokale spelers ondernemen actie

NANO

Analyse van objecten uit het dagelijkse leven

In drie documenten worden onze resultaten en lessen gepresenteerd. Die verschillende documenten moeten iedereen in staat stellen om, naar gelang van zijn of haar belangstelling, behoeften of beschikbare tijd, de nodige informatie te vinden en vooral om inspiratie op te doen voor de toekomst. Deze documenten kunnen afzonderlijk worden gelezen.

Waarom een Donut in Brussel ?

Ons projectkader

De collaboratieve aanpak van BrusselsDonut wil:

  • VERSCHILLENDE ACTOREN MOBILISEREN

BrusselsDonut wil actoren en beslissingsmakers samenbrengen en een geëngageerde community uitbouwen.

  • SYSTEEMBREED WERKEN

BrusselsDonut wil de interconnecties tussen economische, sociale en klimaat- en milieugerelateerde vraagstukken, op het niveau van het Gewest, analyseren.

  • WELVAARTSINDICATOREN HERDENKEN

BrusselsDonut wil een nieuwe kijk op het meten van welvaart voor alle inwoners van het Gewest, voorbij de traditionele indicatoren zoals het bruto binnenlands product (bbp).