MACRO
Het donut-portret van het Brussels hoofdstedelijk gewest

Wat is het "donut portret?"

Het Brusselse Donut team heeft het Donut portret van het CBR geconstrueerd als een instrument om een sociale en milieudiagnose te maken van het CBR territorium. Net als een kompas, moet dit instrument het CBR in staat stellen om de weg die het moet afleggen als het in het ‘vlees’ van de Donut wil komen (dat wil zeggen tussen de sociale vloer en het milieuplafond) en dus haar grondgebied als sociaal wenselijk en ecologisch veilig wil beschouwen.
Het CBR Donut Portret is een grafische voorstelling van een reeks indicatoren die toelaten om de situatie van het CBR te visualiseren ten opzichte van haar sociale bodem en haar ecologische plafond, zowel wat betreft haar lokale activiteit als de impact van die activiteit op globaal niveau.

Om het portret van de Brusselse Donut te creëren, werden verschillende dimensies geselecteerd om de 4 glazen van de afgerolde donut (link naar KESAKO) concreet te illustreren. Dit zijn bijvoorbeeld gezondheid en huisvesting, voor de sociaal-lokale lens. Elk van deze dimensies bestaat weer uit verschillende indicatoren. Een indicator meet een fenomeen aan de hand van gegevens uit het veld: bijvoorbeeld het ‘obesitascijfer’ voor de dimensie ‘gezondheid’.

Kortom, het Brusselse donutportret hieronder toont verschillende dimensies, die zelf gemeten worden door indicatoren (maar die niet op de visual staan), die de 4 brillen illustreren (aan de linkerkant van de visual)

Wat stellen deze rode gebieden voor? Wanneer een dimensie afwijkt van de Donut-ruimte, wordt de rode zone meestal groter. Hoe verder deze zone afwijkt, hoe meer de dimensie als “kritisch” wordt beschouwd. Omgekeerd, als de dimensie binnen de donutruimte blijft, wordt deze als veilig beschouwd vanuit milieuoogpunt of als redelijk vanuit sociaal oogpunt.

Hoe zijn de grenzen berekend? Waarom zijn deze afmetingen gekozen? Wat stelt de tijdlijn rechtsonder voor? Je vindt de antwoorden op al deze methodologische vragen in het volledige rapport hieronder.

Merk op dat deze tweede versie van het Portret een belangrijke methodologische vooruitgang betekent in termen van het verzamelen van kwaliteitsindicatoren en het organiseren ervan per dimensie, om 3 vragen te beantwoorden: bevindt de regio zich in de Donut of niet? Beweegt de regio zich in de Donut? Zo ja, hoe snel? Het is echter nog te vroeg om de gegevens als zodanig te interpreteren. Idealiter zouden we de gegevens nu moeten vergelijken met de doelen die zijn gesteld voor de overheden en burgers, om ze te verrijken en aan te passen zodat het Portret echt een kompas voor de regio kan zijn. Daarnaast verdient de mondiaal-sociale dimensie verder onderzoek om een geschikte methodologie te vinden om de kwesties die spelen in deze zeer complexe dimensie beter weer te geven.

Indicator tabel

Op welke indicatoren zijn alle dimensies in het portret gebaseerd? Als je daar meer over wilt weten, kun je de tabel met indicatoren die voor het portret worden gebruikt doorbladeren. Er is ook een ’tutorial’-document met verschillende video’s met uitleg beschikbaar om je te helpen door deze database te navigeren en alle belangrijke elementen te begrijpen.