MACRO
Het donut-portret van het Brussels hoofdstedelijk gewest

Wat is het "donut portret?"

“Waar bevindt het Brussels Gewest ten opzichte van de boven-en ondergrens van het donutmodel?
Welk deel van de bevolking zit onder de sociale ondergrens?
Draagt het Brussels Gewest bij tot de overschrijding van de ecologische bovengrens?”
Dit zijn enkele van de vragen die moeten worden gesteld om het “Donutportret” te kunnen optekenen.

Dit portret meet de huidige toestand van het Gewest en geeft tegelijk aan welke situatie moet worden bereikt. Dit portret is dus een spiegel van de Brusselse realiteit, maar geeft ons evenzeer de opdracht om samen een duurzame en wenselijke toekomst uit te tekenen.

Meer dan een evaluatie is het portret vooral het vertrekpunt voor een veranderingsproces waarbij alle actoren betrokken zijn.

de 4 "lenzen" van het donutportret

Om het Donutportret te construeren, bekijken we de situatie van het Gewest door 4 verschillende lenzen, die de schalen (lokale en globale schalen) en de uitdagingen (sociaal en ecologisch) kruisen.

Deze vier lenzen – die elkaar aanvullen en met elkaar in verband staan – stellen ons in staat de diepe onderlinge afhankelijkheid tussen sociale en ecologische uitdagingen te begrijpen, terwijl we zowel aandacht hebben voor wat nabij en wat veraf is.

Ontdek de 4 lenzen van het donutportret via deze korte video’s (Frans gesproken met Nederlandse ondertitels):

U kan hier ook de volledige webinar over het Donutportret herbekijken (in het Frans).

van welke basis vertrekken we, en wat willen we doen?

Om het Brussels Gewest te evalueren ten opzichte van elk van de 4 lenzen, zijn we uitgegaan van de politieke doelstellingen die vandaag al zijn vastgelegd en van de indicatoren die ons in staat stellen om de huidige situatie voor elk gebied van het portret in beeld te brengen.

Maar… zijn deze indicatoren voldoende om de vorderingen van het Gewest écht te kennen en te meten? Zijn er geen “blinde vlekken” in onze huidige kijk, die de Donut aan het licht brengt? Moeten we andere doelen kiezen? Welke zijn de meest relevante indicatoren om de vooruitgang te beoordelen?

Dit zijn complexe vragen met vele mogelijke antwoorden… daarom willen we graag beroep doen op jullie!

ontdek de eerste versie van het brusselse donutportret!

Op basis van de bestaande gegevens hebben wij een eerste versie van het portret samengesteld. Dit is in de eerste plaats een uitnodiging aan iedereen om een kijkje te nemen en eraan bij te dragen!

(Kies “Enter as a visitor” nadat u op de knop heft gedrukt)

Methodologisch document van het Donutportret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(document in het Frans)

Ontdek de andere niveaus