Meso
Politieke strategieën door een Donut-loep

Wat bedoelen we met strategie?

Het verwijst naar alle beleidsmaatregelen die op regionaal of lokaal niveau kunnen worden genomen. Wij willen samen met politieke vertegenwoordigers en leden van de administratie onderzoeken in hoeverre de in Brussel gevolgde politieke strategieën in de donut passen. Dat wil zeggen, hoe zij rekening houden met al hun effecten: niet alleen economische, maar ook sociale en ecologische, zowel lokaal als mondiaal.

wat doen we?

"Shifting Economy"

Begin 2022 werd de gewestelijke strategie voor economische transitie “Shifting Economy van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd, op initiatief van staatssecretaris Barbara Trachte. 

Met welk doel? “Shifting Economy” wil de Brusselse economie omvormen tot een koolstofvrije, regeneratieve, circulaire, sociale, democratische en digitale economie. De strategie is volledig in overeenstemming met de principes van de Donuteconomie, aangezien zij tot doel heeft de economische activiteit te herkaderen binnen de grenzen van de planeet, met respect voor het menselijk welzijn. Het omvat een reeks sectoren die van essentieel belang zijn voor het economische leven in Brussel: handel, digitalisering, gezondheid, voeding, renovatie, mobiliteit enz.

Concreet voorziet het een heroriëntering van de economische steun naar voorbeeldactoren: eerst in 2024, wanneer de steun zal worden verhoogd, en vervolgens in 2030, wanneer alle economische instrumenten van het Gewest zullen worden geheroriënteerd om ze te richten op de ondersteuning van ondernemingen die ervoor hebben gekozen een voorbeeldfunctie te vervullen op sociaal en milieuvlak. 

standpunten van 2 experts

Ontdek de andere niveaus