MEso
Politieke strategieën
door een Donut-loep

Wat bedoelen we met strategie?

Het verwijst naar alle beleidsmaatregelen die op regionaal of lokaal niveau kunnen worden genomen. Wij willen samen met politieke vertegenwoordigers en leden van de administratie onderzoeken in hoeverre de in Brussel gevolgde politieke strategieën in de donut passen. Dat wil zeggen, hoe zij rekening houden met al hun effecten: niet alleen economische, maar ook sociale en ecologische, zowel lokaal als mondiaal.

"Shifting Economy"

Begin 2022 publiceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn regionale economische overgangsstrategie, “Shifting Economy”. Deze strategie is volledig in lijn met de principes van de donuteconomie, aangezien ze erop gericht is om de economische activiteit opnieuw in te passen binnen de grenzen van de planeet, met respect voor het menselijk welzijn. De strategie omvat een reeks sectoren die essentieel zijn voor het economische leven in Brussel: handel, digitalisering, gezondheid, voeding, renovatie, mobiliteit, enz.

Concreet voorziet het in een heroriëntering van economische steun naar actoren met een voorbeeldfunctie op sociaal en milieuvlak.

De meningen van 2 experts

Ontdek de andere niveaus