conferentie in Luxemburg

Wij namen deel aan het debat “Tussen maatschappelijke uitdagingen en planetaire grenzen – Hoe kan het Doughnut Economy-model helpen bij het convergeren van overheidsacties in Luxemburg?”