Deugdzame optredens in de Munt

Het beroemde Brusselse operahuis wil zich aanpassen aan zijn lokale omgeving en inspelen op hedendaagse problemen. Daarom wil het zijn activiteiten en voorstellingen meer verantwoord maken. 

In lijn met dit verlangen naar verandering heeft de opera besloten om een voorstelling te wijden aan de bewustmaking van het publiek voor de klimaatcrisis. Hiervoor werd het toneelstuk “Cassandra” opgevoerd. Om een zekere samenhang te garanderen, wilde de opera de voorstelling zo deugdzaam mogelijk maken. De Donutworkshop werd gebruikt om deze kwestie te onderzoeken: er werden veel ideeën gegenereerd voor deze voorstelling, maar ook voor de toekomst van de opera! 

We kunnen alleen maar concluderen (en blij zijn) dat de Brusselse culturele sector ook graag wil bijdragen aan de transitie van onze samenlevingen door de verhalen die ze vertelt en de manier waarop ze werkt! Een mooi voorbeeld!