Ons aanbod

In de publieke sector werd het Donut-model voor het eerst toegepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020-2021, in samenwerking met ICHEC en DEAL (Doughnut Economics Action Lab). Nu gaat het erom verder te werken aan de afstemming van het economisch beleid van het Gewest op de economische transitiestrategie “Shifting Economy”.

In dit verband ondersteunen we de publieke sector (waaronder Brusselse gemeenten) in brede zin om na te gaan in welke mate hun instrumenten en actieplannen invloed hebben op de beperkingen van de planeet en de sociale bodemgrens, en hoe ze deze grenzen beter kunnen respecteren.

In de privésector vertrekt de Donut-aanpak vanuit de tools die ontwikkeld zijn door DEAL, een internationaal samenwerkingsplatform. Het idee is om te werken rond het ‘bedrijfsdesign‘ en zo inzichten te verkrijgen in de elementen die het bedrijf in extractieve modus houden en welke ingrepen het in staat zouden stellen om meer distributief en regeneratief te worden. Hierbij werken we aan diepe reflectie door 5 kernelementen in vraag te stellen: doelstellingen, bestuur, netwerken, financiën en eigendom.

Wilt u beter begrijpen hoe de donut-theorie van toepassing is op bedrijven en organisaties? Dit webinar van een uur legt alles uit wat u erover moet weten:

Tot slot is de Donut ook internationaal aanwezig. Daar gaat het voornamelijk om samenwerkingen met andere steden, het in kaart brengen van lopende Donutprojecten en het uitwisselen van nuttige praktijken.

Onze ondersteuningsformules

Het team van BrusselsDonut biedt à la carte ondersteuning, van informatiesessies tot langdurige ondersteuning:

  • Informatiesessies (1u tot 2u) maken het mogelijk de basisprincipes en de methodologie van de Donut te ontdekken. Ze zijn bedoeld voor organisaties en ondernemers die niet vertrouwd zijn met de door de Donut ontwikkelde concepten.
  • Workshops (1/2e dag tot 1 dag) laten toe een stap verder te gaan, vertrekkend van de 4 Donut-lenzen en het “Signboard”-model, om de sociale en ecologische impact van de activiteit in vraag te stellen en ideeën te formuleren om deze impact te verbeteren.
  • Ondersteuning (minimaal 5 sessies) gaat om een co-constructie met de betreffende organisatie. Ze streeft naar het zich eigen maken van de tools en de implementatie ervan via een concreet project.

Het herdenken van de ‘design’

De toetsing aan grenzen zoals de ecologische bovengrenzen en de sociale ondergrenzen, ongeacht of die lokaal dan wel globaal zijn, veronderstelt verregaande herschikkingen binnen of buiten het kader van onze economische activiteiten. Dit is dan ook een moeilijke oefening, die volgens het Donut-model aan de hand van 5 principes moet gebeuren:

  • Doelstellingen: kunnen we onze doelstellingen anders formuleren?
  • Netwerk: kunnen we er meer / andere mensen of organisaties bij betrekken? Met wie kunnen we samenwerken?
  • Bestuur: kunnen we ons anders organiseren? Kunnen wij onze besluitvormingsmethoden aanpassen?
  • Eigendom: kunnen we de eigendomsstructuur van onze organisatie veranderen?
  • Financiën: kunnen we de financieringsstromen van ons bedrijf anders organiseren?

Onze principes

Onze workshops vertrekken vanuit de principes van collectieve intelligentie en van co-creatie. Een kader van vertrouwen en goede wil is essentieel. Hiervoor doen we beroep op de expertise van de vzw Confluences, waarin het Donut-team geïntegreerd zit.

Organisaties die zich engageren voor een Donut-aanpak moeten bovenal de fundamentele principes van de door Kate Raworth voorgestelde theorie onderschrijven. Het gaat om een proces van interne reflectie dat niet als zodanig zal leiden tot erkenning zoals een label of certificering, maar dat de organisatie in staat stelt in actie te komen, een netwerk te vinden en – waarom niet – een certificeringsproces te starten, als dat een interessante lead blijkt tijdens de workshops.

Ze vertrouwen op ons.

CONTACTEer ons