een Donutportret
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wat is het portret?

Concreet stellen we ons de volgende vraag: “Waar liggen voor het Brussels Gewest, de ecologische bovengrens en de sociale ondergrens; de contouren van de Donut?” Het antwoord hierop wordt vormgegeven in een zogenaamd Donutportret
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In Brussel willen we ook testen hoe het vormgeven van dit portret op een participatieve manier kan gebeuren.

 

Wat zijn we nu aan het doen?

Enerzijds is het portret een kwestie dit een cijfermatig werk: in samenspraak met de Gewestelijke administraties verzamelen we bestaande statistische gegevens om te kijken waar Brussel vandaag staat tegenover de sociale ondergrens en de ecologische bovengrens, en welke indicatoren we gebruiken om onze voortgang te meten.

Concreet werken we hiervoor samen met IBSA, het Brusselse instituut voor statistiek. Daarnaast werken we ook met Brussel Leefmilieu voor ecologische gegevens in Brussel. Op basis van bestaande; beschikbare gegevens we werken aan een bètaversie van het portret.

 

Wat is de volgende etappe?

Cijfers alleen volstaan niet om het portret vorm te geven: voor elke dimensie moeten die statistieken verbonden worden aan doelstellingen. Met andere woorden: eens we cijfermatig weten hoe het vandaag gesteld is in Brussel, moeten we collectief bepalen waar we naartoe willen. Zo kan het portret een kompas worden, die richting kan geven aan de acties die Brusselse actoren ondernemen. Dit proces willen we participatief vormgeven.  

Binnenkort organiseren we een infosessie waar we onze bètaversie van het portret voorstellen, en een verder participatief proces uittekenen.