Het Donutmodel

Elke dag zien we rondom ons de schadelijke gevolgen van een economie die groei als voornaamste doelstelling heeft: financiële crisissen, extreme ongelijkheden, destructieve exploitatie van onze planeet, enzovoort. We hebben nood aan een andere basisdoelstelling voor onze economie, die alle mensen én onze planeet ten goede komt.

De theorie van de Donut-economie, van de hand van Britse econome Kate Raworth, stelt voor om onze economie op welzijn in plaats van op groei te richten. Het bekende ‘Donutschema’ stelt een sociale ondergrens en een ecologische bovengrens voor – waartussen  we ons collectief welzijn kunnen vormgeven.

BrusselsDonut past de theorie van de Donut toe op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als doelstelling om een – op Brussel afgestemd – kader te ontwikkelen waarmee we samen toekomstige beslissingsvorming kunnen oriënteren richting een sociale en ecologische transitie, richting een duurzame samenleving.

Een brusselse donut

Kate Raworth’s Donutmodel is een kompas voor de 21e eeuw, een holistisch en tegelijk inspirerend theoretisch kader. Er bestaat echter geen éénduidig recept voor het toepassen van deze theorie. En dat is maar goed ook! Elke realiteit is anders, en we moeten dus nieuwe manieren van denken en van doen naar voor schuiven, die aangepast zijn aan de specifieke context en aan de noden en wensen binnen die context. Verschillende organisaties, bewegingen en steden over heel de wereld experimenteren momenteel met het toepassen van het Donutmodel op hun dagdagelijkse realiteit. 

Ook Brussel maakt deel uit van deze internationale beweging. Met BrusselsDonut zoeken we naar hoe we de theorie van de Donut het beste kunnen aanpassen en toepassen op de concrete realiteit van ons Gewest. Dit doen we niet alleen, maar samen met verschillende Brusselse actoren die mee willen stappen in het Donutavontuur. Meer informatie over onze werkmethode vindt u hier:

ons projectkader

De collaboratieve aanpak van BrusselsDonut wil:

verschillende actoren mobiliseren

BrusselsDonut wil actoren en beslissingsmakers samenbrengen en een geëngageerde community uitbouwen.

systeembreed werken

BrusselsDonut wil de interconnecties tussen economische, sociale en klimaat- en milieugerelateerde vraagstukken, op het niveau van het Gewest, analyseren.

welvaartsindicatoren herdenken

BrusselsDonut wil een nieuwe kijk op het meten van welvaart voor alle inwoners van het Gewest, voorbij de traditionele indicatoren zoals het bruto binnenlands product (bbp).

wie zijn wij?

Het BrusselsDonut team bestaat uit vzw Confluences, hogeschool ICHEC en DEAL, de organisatie van Kate Raworth. Het project wordt ontwikkeld met de steun van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Economie en Werkgelegenheid en in samenwerking met het kabinet van de Brussels Minister voor Economische Transitie.

Daarnaast bestaat BrusselsDonut ook uit veel verschillende Brusselse actoren, die samen met ons bedenken hoe een Brussel in de Donut er zou kunnen uitzien. Zij komen uit verschillende Brusselse administraties, terreinorganisaties, bedrijven en ondernemingen, scholen en universiteiten en burgerbewegingen. Zij geven op verschillende manieren mee vorm aan de Brusselse Donut. 

Wil je ook mee betrokken worden in het project? Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en de mogelijkheden om mee te doen: