PUBLICATIES

mEdias

Beheer van donuts? Jij bent aan de beurt!

Lees onze carte blanche over donutmanagement.

Podcast Le Tournant

Luister naar de podcast van het programma "Déclic - Le Tournant" gewijd aan de Donut.​

radiprogramma
Tendances Première

Luister naar de podcast van het programma "Tendances Première" gewijd aan de Brussels Donut.

Artikel in
DE STANDAARD

Lees het artikel dat in De Standaard in verband met onze grote conferentie in mei 2023.

artikel RTBF

Lees het artikel "Brusselse Donut: een project om sociale en ecologische bekommernissen opnieuw centraal te stellen".

Artikel in "Democratie"

Lees het interview met Laure Malchair: "Het Donutmodel: een hulpmiddel voor collectieve intelligentie om de stad opnieuw te overdenken".

rapporten

1. Het portretverslag van de Brussels donut

Het volledige rapport met uitleg over de methodologische aanpak die is gebruikt om het Brusselse Donutportret te maken is hier beschikbaar. Ga voor meer informatie naar de Macropagina.

2. De drie rapporten voor fase 1 (2020 - 2021)

In drie documenten worden onze resultaten en lessen van fase 1 van het project 2020-2021 gepresenteerd. Die verschillende documenten moeten iedereen in staat stellen om, naar gelang van zijn of haar belangstelling, behoeften of beschikbare tijd, de nodige informatie te vinden en vooral om inspiratie op te doen voor de toekomst. Deze documenten kunnen afzonderlijk worden gelezen.

  • Het eerste boekje geeft een samenvatting van alle resultaten, en enkele theoretische uiteenzettingen. Het is dus een ideaal uitgangspunt voor de Donut nog niet kent of nog niet precies weet wat hij ermee moet doen.
  • Het tweede boekje bevat de concrete resultaten van onze verkenningen en de lessen die we daaruit hebben getrokken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die als leidraad en inspiratie kunnen dienen voor zijn actoren in de economische, ecologische en sociale transitie.
  • Ten slotte worden in het derde boekje methodologische richtsnoeren en instrumenten gepresenteerd ter begeleiding van de verschillende actoren die de Donut in hun acties willen implementeren.