MEDIAS

Podcast Le Tournant

Luister naar de podcast van het programma "Déclic - Le Tournant" gewijd aan de Donut.

Artikel in
DE STANDAARD

Lees het artikel dat in De Standaard in verband met onze grote conferentie in mei 2023.

radiprogramma
Tendances Première

Luister naar de podcast van het programma "Tendances Première" gewijd aan de Brussels Donut.

conferentie van
kate raworth

Bekijk de video van Kate Raworth's toespraak tijdens de conferentie "Beyond The Growth".

Download hier onze drie rapporten van fase 1 van het project 2020-2021

In drie documenten worden onze resultaten en lessen van fase 1 van het project 2020-2021 gepresenteerd. Die verschillende documenten moeten iedereen in staat stellen om, naar gelang van zijn of haar belangstelling, behoeften of beschikbare tijd, de nodige informatie te vinden en vooral om inspiratie op te doen voor de toekomst. Deze documenten kunnen afzonderlijk worden gelezen.

  • Het eerste boekje geeft een samenvatting van alle resultaten, en enkele theoretische uiteenzettingen. Het is dus een ideaal uitgangspunt voor de Donut nog niet kent of nog niet precies weet wat hij ermee moet doen.
  • Het tweede boekje bevat de concrete resultaten van onze verkenningen en de lessen die we daaruit hebben getrokken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die als leidraad en inspiratie kunnen dienen voor zijn actoren in de economische, ecologische en sociale transitie.
  • Ten slotte worden in het derde boekje methodologische richtsnoeren en instrumenten gepresenteerd ter begeleiding van de verschillende actoren die de Donut in hun acties willen implementeren.

ANNEXEN

Ontdek hier de verschillende annexen van de rapporten:

Presentatie Kate Raworth tijdens afsluitingsevenement BrusselsDonut 

Methodologisch document van het Donutportret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(document in het Frans)

Database voor het Donutportret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(document in het Frans)

Bronnen gebruikt voor het Donutportret van een smartphone
(document in het Frans)