Download hier onze drie rapporten

In drie documenten worden onze resultaten en lessen gepresenteerd. Die verschillende documenten moeten iedereen in staat stellen om, naar gelang van zijn of haar belangstelling, behoeften of beschikbare tijd, de nodige informatie te vinden en vooral om inspiratie op te doen voor de toekomst. Deze documenten kunnen afzonderlijk worden gelezen.

  • Het eerste boekje geeft een samenvatting van alle resultaten, en enkele theoretische uiteenzettingen. Het is dus een ideaal uitgangspunt voor de Donut nog niet kent of nog niet precies weet wat hij ermee moet doen.
  • Het tweede boekje bevat de concrete resultaten van onze verkenningen en de lessen die we daaruit hebben getrokken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die als leidraad en inspiratie kunnen dienen voor zijn actoren in de economische, ecologische en sociale transitie.
  • Ten slotte worden in het derde boekje methodologische richtsnoeren en instrumenten gepresenteerd ter begeleiding van de verschillende actoren die de Donut in hun acties willen implementeren.

ANNEXEN

Ontdek hier de verschillende annexen van de rapporten:

Presentatie Kate Raworth tijdens afsluitingsevenement BrusselsDonut 

Methodologisch document van het Donutportret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(document in het Frans)

Database voor het Donutportret van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(document in het Frans)

Bronnen gebruikt voor het Donutportret van een smartphone
(document in het Frans)