Politieke strategieëen
door een Donutloep

Wat verstaan we onder “strategie”

Hieronder verstaan we de politieke maatregelen die kunnen worden genomen om richting te geven aan het lokale of regionale beleid. Samen met Brusselse politici en administraties willen we kijken in hoeverre de Brusselse politieke strategiëen binnen de Donut passen, en dus sociale zowel als ecologische, lokale zowel als globale overwegingen meenemen.

Wat zijn we nu aan het doen?

In samenwerking met het internationale Thriving Cities Initiative (TCI) werken we aan een workshop voor de Brusselse administraties, waarin we een aantal Brusselse politieke strategieen onder de Donutloep zullen bestuderen.

Hoe gaat dit ongeveer in zijn werk? Hier kan je meer info vinden over de tools die TCI reeds gebruikt, en die als basis zullen dienen voor het werk hier in Brussel!

Wat is de volgende etappe?

Een atelier met verschillende Brusselse administraties.