De vier lenzen – de uitgerolde Donut

De Donut werd aanvankelijk ontwikkeld op de schaal van de volledige aarde. Bij de toepassing van de Donut vanaf een organisatie of een bepaald grondgebied zoals dat van het Gewest botst de tweedimensionale visie van de Donut (met een onder- en een bovengrens) echter op haar grenzen.

De Donut moet immers worden “opengevouwen”, om rekening te kunnen houden met zowel onze lokale verzuchtingen als onze mondiale verantwoordelijkheid. Concreet resulteert het kruisen van de twee types uitdagingen (sociaal en ecologisch) en de twee schalen (lokaal en globaal) in vier lenzen die samen een globaal kader vormen om de Donut in de praktijk te brengen.

Het Donut-team van Confluences biedt workshops en ondersteuning aan bedrijven, administraties en organisaties van verschillende formaten om hen in deze oefening te begeleiden en de Donut in de praktijk te brengen. 

👓De ‘lokaal-sociale‘ lens onderzoekt de bevrediging van de sociale behoeften en de verwezenlijking van de aspiraties van de bevolking van het gebied. Daarbij wordt de betekenis verduidelijkt die aan elke sociale dimensie moet worden gegeven in het licht van de beschouwde context. De lokale sociale normen zijn immers niet overal identiek.

👓De ‘lokaal-ecologische‘ lens verkent de manieren waarop het gebied — naast het zuiver verminderen van zijn milieueffecten — kan bijdragen tot de natuurlijke cycli, het herstel van de ecosystemen in de directe omgeving.

👓De ‘globaal-ecologische‘ lens is gericht op het aandeel van het gebied in de verantwoordelijkheid voor de mondiale milieueffecten en wil bepalen of dat overeenstemt met het billijke aandeel in de hulpbronnen en de ecologische draagkracht van de planeet.

👓De ‘globaal-sociale‘ lens ten slotte nodigt uit om rekening te houden met de effecten die de hier gemaakte keuzes hebben op bevolkingen elders in de wereld. Onze consumptiepatronen hebben namelijk gevolgen voor de bevolkingen die worden ingezet om te produceren of de hulpbronnen te ontginnen die wij nodig hebben.