Het herdenken van de ‘design’

De toetsing aan grenzen zoals de ecologische bovengrenzen en de sociale ondergrenzen, ongeacht of die lokaal dan wel globaal zijn, veronderstelt verregaande herschikkingen binnen of buiten het kader van onze economische activiteiten. Dit is dan ook een moeilijke oefening, die volgens het Donut-model aan de hand van 5 principes moet gebeuren:

  • Doelstellingen: kunnen we onze doelstellingen anders formuleren?
  • Netwerk: kunnen we er meer / andere mensen of organisaties bij betrekken? Met wie kunnen we samenwerken?
  • Bestuur: kunnen we ons anders organiseren? Kunnen wij onze besluitvormingsmethoden aanpassen?
  • Eigendom: kunnen we de eigendomsstructuur van onze organisatie veranderen?
  • Financiën: kunnen we de financieringsstromen van ons bedrijf anders organiseren?

Het Donut-team van Confluences stelt administraties en andere organisaties voor zich het Donut-concept en de principes van een distributief en regeneratief design eigen te maken, door gebruik te maken van de tools van DEAL (Doughnut Economics Action Lab).