workshop Donut - Shifting week

Welke milieu-indicatoren voor het Brusselse donutportret?

In het kader van zijn aanpak als overgangsgebied wilde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de confrontatie aangaan met de donuttheorie om een nieuwe manier te bieden om het welzijn van zijn grondgebied te begrijpen en te meten. Een eerste portret van de regio werd aldus ontwikkeld en gepresenteerd in mei 2021. Deze eerste versie van het portret van Brussel moet echter nog worden aangevuld en verfijnd: het doel is een dynamisch portret te maken, van het type “monitoring tabel”, waarin een reeks sleutelindicatoren wordt samengebracht die de situatie en de evolutie van Brussel in termen van zijn sociale en milieuprestaties objectiveren.

In het kader van de voortdurende verbetering van het Brussels Portret organiseert Confluences (de vzw die het project uitvoert) een “werksessie” over de milieudimensie van dit portret. Wat zijn de belangrijkste indicatoren om de milieukwaliteit van Brussel te meten? Met welke doelstellingen? Met welke gegevens? Als u expertise of belangstelling voor deze kwesties hebt, wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen. Uw bijdrage aan het ontwerp van deze nieuwe welzijnsindicator voor onze mooie stad zal meer dan gewaardeerd worden.

Deze workshop vindt plaats op dinsdag 22 november van 14 tot 16.30 uur in Mundo Madou (Kunstlaan 7-8 Brussel 1210).

Om u in te schrijven kunt u contact opnemen met Paul Vanderstraeten (paul@donut.brussels) en geef uw expertise of interesse aan.